Avrupa Birliği ve Erasmus+

1957 Roma Antlaşmasına dayanan Avrupa Birliği, siyasi ve ekonomik bir birlik olmasının yanında sivil toplum kuruluşlarına verdiği destek ve yaptığı iş birliği ile sosyal bir örgüt olma özelliği de taşımaktadır. Avrupa Birliği’nin özellikle temel hak ve özgürlükler konusundaki ilkelerinin daha geniş bir coğrafyada benimsenmesi amacı ile çeşitli projelere destek sağlaması amacıyla fonlar oluşturulmaktadır. Bu fonların en bilineni “Erasmus+” isimli eğitim ve gençlik fonudur. Bütün Avrupa Birliği üye ve aday ülkeleri, gayrisafi yurt içi milli hasılalarına göre fona ödeme yapmaktadır.

Türkiye, Erasmus+ fonuna en fazla katkıyı sağlayan ülkelerden bir tanesi. Buna rağmen fondan yararlanma konusunda ise 33 ülke arasında, 0,3’lük oran ile son sırada yer almakta. Verilen desteğin karşılığında kullanılan fon oranının bu derece düşük olmasının altında yatan sebep ise sivil toplum kuruluşlarının yetersizliği ve kurumsallaşma eksikliği olarak kendini göstermekte.

Söz konusu eksikliğin farkında olan Değişim Hareketi, vizyonuna ulaşma yolunda Avrupa Birliği ile iş birliklerini etkili bir biçimde kullanmayı hedeflemektedir. Türkiye tarafından Avrupa Birliği’ne ödenen fonun geri dönüşünün sağlanması ve ülkemizdeki gençlerin faydalanabilmesi amacı ile ilk günden itibaren çalışmalar başlatıldı. “The Reform Movement (ReMove)” ismi ile yurt dışına açılmayı hedefleyen Değişim Hareketi, Avrupa Birliği kurum kodu alarak proje ortaklıkları yapmaya hak kazanan sivil toplum kuruluşlarından bir tanesidir.

Değişim Hareketi, küreselleşen dünyanın gereksinimlerinin farkında olarak kurmuş olduğu “Uluslararası Projeler Departmanı” altında “Avrupa Birliği Projeleri Ofisi” ile üyelerine çeşitli alanlarda hizmet sunmaktadır. Avrupa Birliği standartlarında proje yazımına dair eğitimler üyelerimize ücretsiz verilmekte olup başarı ile eğitimlerini tamamlayan üyelerimize “Proje Yazma Kurulu” altında çalışma fırsatı sunulmaktadır. Değişim Hareketi’nin çeşitli Avrupa ülkelerinden ortakları ile gerçekleştireceği bu projeler, vizyonumuza ulaşma yolunda attığımız adımların önemli bir parçası olacak ve üyelerimize kendilerini geliştirme imkânı sunacaktır.


ReMove PIF

Avrupa Birliği Erasmus+ sisteminde kayıtlı partner kimlik belgelerimize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

You can access to our EU partner identification from the link belove.