MİSYONUMUZ

Değişim Hareketi, modern değerleri ve kültürel ögeleri sentezleyerek gelişim gösteren bireyler yetiştirebilmek için değişimin ruhunu esas alır. Her engele karşı uygun stratejiyi geliştirme ve ilerleme derneğin hareket noktasını oluşturur. Donanımlı, sosyal becerileri gelişmiş, akademik başarısı yüksek ve topluma başarılı bir şekilde entegre olmuş bireylerin yetiştirilmesinin desteklenmesi için her türlü sosyal ve akademik araç kullanılır.

VİZYONUMUZ

Değişim Hareketi; analiz yapabilen, insan ilişkileri kuvvetli, bireysel gelişimini başarıyla sürdürebilen, farklı kültür ögelerine saygılı, değişime açık ve iz bırakabilen bireylerin yetiştirilmesini amaçlar. Hareket, küresel değişim ile sorunlarından arındırılmış yeni bir toplumun oluşturulması vizyonunu benimser.