deha-degisim-hareketi-felsefe-okulu-logo

Felsefe, antik çağlardan itibaren insanlığın en fazla ilgi gösterdiği şeylerden bir tanesi olmuştur. Düşüncenin gücünü fark eden ilk medeniyetlerden itibaren düşünürler her zaman bilge ve saygıdeğer kişiler olarak anılmışlardır. Bu düşünürlerin ortak medeniyet üzerindeki etkisi o kadar büyüktür ki günümüzde dahi binlerce yıl öncesine ait eserler okunmakta ve fikirler tartışılmaktadır.

Değişim Hareketi, felsefenin ve düşünmenin öneminin farkındadır. Küresel ölçekte toplumsal bir değişim hayalinin gerçeğe dönüştürülmesi için hareketin sağlam bir felsefeye sahip olması gerekmektedir. Bu felsefenin temeli ise daima değişim ve gelişimdir. Değişim Hareketi, benimsediği bu felsefe ile bilgiçliği değil bilginin peşinde koşmayı seven nesiller yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bilgiye sevgi besleyen bir ekolün oluşturulması Değişim Hareketi’nin amaçlarına ulaşmasında en önemli aşamalardan bir tanesidir. Okuyan, analiz eden, kaynak ayırt etmeyen, çok yönlü düşünen, objektif bakış açısına sahip, üreten ve gelişen bireylerin ülkemize ve insanlığa kazandırılması bizim için büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple DEHA Felsefe Okulu, Değişim Hareketi’nin temellerinden bir tanesidir.

Okuma günleri, tartışma toplantıları, fikir sohbetleri gibi düzenli etkinliklerin küçük gruplara yönelik olarak düzenlenen DEHA Felsefe Okulunda samimi bir üretim ortamı oluşturulmaktadır. Katılımcıların rahat ve özgür hissetmeleri sağlanmakta ve bu sayede sağlıklı bir düşünce platformu kurulmaktadır. Söz konusu etkinlikler sonucunda katılımcılardan herhangi bir sonuç bildirgesi ya da yargı bildiren raporlar istenmemektedir. Felsefenin ruhuna uygun olarak yalnızca bilginin peşinde koşulacak ve bilişsel süreçlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.


DEHA Felsefe Okulu Yayınları

Felsefe Okulumuz tarafından hazırlanmış yazılarımızı okuyun

Geç dönem Osmanlı toplumunda İstanbul ile kısıtlı olmak kaydıyla birtakım demokratik halk hareketleri yaşanmıştır. Özellikle Avrupa’da eğitim, diplomasi ve ticaret sebebiyle bir dönem bulunmuş kişiler bu hareketlere öncülük etmişlerdir. Bu hareketler sonuç vermiş ve Osmanlı’da anayasal düzen ile meşrutiyet rejimleri görülmüştür. Merkezin dışında kalan taşra bölgelerinde […]