deha-degisim-hareketi-medya-logo

Modern dünyada kalıcılığı yakalamak toplum ile yakın temas içinde bulunmak ile mümkündür. Bu temasın yakalanabilmesi için en ideal araçlardan bir tanesi ise medyadır. Günümüzde gelişen teknoloji ve her geçen gün daha fazla insana hitap etme olanağı sunan kitle iletişim araçları sayesinde dünyanın her yanına kısa sürede ulaşmak mümkündür. Değişim Hareketi’nin benimsediği misyon ve vizyon göz önünde bulundurulduğunda derneğin kendi medya organlarına sahip olması gereklidir.

DEHA Medya, her gün değişen dünyanın gereksinimlerine uygun medya kuruluşu ihtiyacını karşılamak üzere Değişim Hareketi tarafından kurulmuştur. Geleneksel ve yeni medyanın sentezlenerek geliştirileceği bu oluşum Değişim Hareketi’nin medya ve habercilik girişiminin önemli ayaklarından bir tanesidir.

Birkaç temel platform üzerinden faaliyet gösterecek olan DEHA Medya, teknolojinin verimli ve etkili kullanımı ile daha da işlevsel hale gelecektir. E-Gazete, sosyal medya sayfaları, mobil uygulama, YouTube kanalı gibi birçok yenilikçi aracın kullanımı ile mümkün olan en geniş kitlelere ulaşmak hedeflenecektir.