deha-degisim-hareketi-sosyal-arastirmalar-merkezi-logo

Sivil toplum kuruluşları sağlıklı bir demokrasinin uygulanabilmesi için modern toplumlarda bir zorunluluktur. Dört ya da beş yıllık periyotlar ile sandığa giden ve sonrasında hiçbir şey yapmayan seçmen kısmen apolitik seçmen sınıfındadır ve bu ülkelerdeki demokrasiye “sandık demokrasisi” ismi verilir. Sandık demokrasisin görüldüğü ülkelerde ise istikrar ve kurumların otoritesi zaman içinde aşınmaya uğrar çünkü halk seçtiği kişiler ile beş ya da dört yıllık süreçte iletişimini kaybeder. Sivil toplum kuruluşlarının sağlıklı işlediği bir toplumda ise demokrasinin asıl aracı sandıklar değil bu halk kurumlarıdır. Devletlerin ve şirketlerin sivil toplum kuruluşları ile sürekli temas halinde bulunduğu toplumlarda sağlıklı bir yönetimin tesis edildiği şimdiye kadar gözlemlenmiştir. Bu sebeple sivil toplum demokrasinin önemli ayaklarından birisidir.

Think-Tanklar bizim “Batı” olarak isimlendirdiğimiz gelişmiş ülkelerin daha yoğunlukta bulunduğu Avrupa-Kuzey Amerika coğrafyasında ortaya çıkmıştır. Çıktıkları günden itibaren büyük şirketlere ve devletlere yaptıkları akademik danışmanlık sayesinde ciddi anlamda fayda sağlamışlardır. Think-Tank kuruluşlarında yapılan araştırmalar toplumun yapısını ve düşüncelerini de yansıtacağı için seçimsiz dönemde devletlerin halk ile iletişim kanalları olurlar. Uzman kişiler tarafından spesifik konularda çalışmalar yapan bu yeni nesil sivil hareketler, objektif ve akademik nitelikte raporlar hazırlarlar. Bu sebeple Think-Tank ismini verdiğimiz düşünce kuruluşları diğer sivil toplum kuruluşlarından ayrılırlar.

DEHA SAM ile başlıca amacımız Türkiye’nin mevcut STK açığını kapatmaktır. Bu amaca ulaşmak için de Avrasya başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerini ve ülkemizi konu alan araştırmalar yapmaktayız. Yapacağımız araştırmalar sonucunda elde edeceğimiz verileri diğer STK, şirketler ve devlet kurumları ile paylaşacağız. Bu sayede bağımsız ve objektif yeni bir politika üretim merkezi oluşturmayı hedefliyoruz.

Değişim Hareketi, SAM girişimi ile Türkiye’nin ve çevre coğrafyasının uzun yıllardır eksikliğini çektiği akademik, politika üretim merkezi eksikliğini kapatacaktır. Sağlıklı araştırmalar ile elde edilen veriler ile oluşturulan raporlar doğrultusunda geliştirilecek politikalar; ülkemize, komşularımıza ve coğrafyamızdaki şirketlere büyük fayda sağlayacak.

DEHA SAM Yayınları

Sosyal Araştırmalar Merkezimiz tarafından hazırlanmış yazılarımızı okuyun

ÖZET Serbest Cumhuriyet Fırkası ile ilgili bildirinin amacı söz konusu döneme ışık tutacak özgün bir değerlendirme oluşturabilmektir. Farklı kişilerin yaptıkları araştırmalar sonucu yazdıkları veya ortaya çıkardıkları fikirlerden etkilenmeden, dönemin koşullarını, halkın durumunu, devletin demokrasiden beklentilerini ve yapılan reformları objektif bir şekilde aktarmak başlıca amaçtır. Bu amaca […]